Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Władze Firmy


Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

 Dariusz Pietyszuk - Prezes ZarząduPrezes Zarządu od dnia 22 września 2017 r. (w Zarządzie Spółki od 2013 r.)


Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe, Akademia Ekonomiczna, Katowice
 • Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa, Katowice, Polska (Specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw)
 • Toulouse Business School, Francja (Specjalizacja: Rachunkowość Zarządcza i Controlling) (Podwójny dyplom we współpracy ze Śląską Międzynarodową Szkołą Handlową)
 • ACCA - The Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow, UK
 • Akademia Leona Koźmińskiego, Studia Doktoranckie z dziedziny Zarządzania Strategicznego, Warszawa


Przebieg pracy zawodowej:


2013 do nadal                                                          

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. - Prezes Zarządu (od 22.09.2017 r.), Wiceprezes Zarządu (od 10.06.2014 r.) - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Czlonek Zarządu (od 23.05.2013 r.), Prokurent (od 29.01.2013 r.) - Dyrektor ds. Ekonomicznych i Restrukturyzacji
08.2016 -15.12.2016

Prezes Zarządu Kopex S.A. (od 05.2016 do 08.2016 Członek Rady Nadzorczej Kopex S.A. oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu)


2011-2013

Famur S.A. - Dyrektor Finansowy

2005-2011

Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy

2005

LU Polska (Grupa Danone) Senior Operations Manager

2003-2005

VALEO Engine Cooling Jamest (New York , USA), kontroler finansowy

2002-2003

VALEO EngineCooling-Centralny Zarząd (Paryż, Francja), analityk finansowy


Dodatkowe informacje:
 

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT Sp. z o.o.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. 
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. 
 • Członek Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 
 • Członek Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. 

Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Pietyszuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Jarosław Pietrzyk - Wiceprezes ZarząduWiceprezes Zarządu od dnia 19 lipca 2016 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:
 •  Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego  i  Wodnego; Specjalizacja: konstrukcje budowlane,
 •  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte na strukturze programu MBA.

Przebieg pracy zawodowej:

od 2016 do nadal

 MOSTOSTAL ZABRZE S.A., Wiceprezes Zarządu

2004-2016              

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. - Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny

2003- 2004

Polimex – Cekop S.A. - Dyrektor Branch Office w Libii

2002 - 2003

Mostostal Zabrze Holding S.A.  - Z-ca Dyrektora Biura Eksportu

1999 - 2002

 

Polimex–Cekop S.A. / Mostostal Zabrze Holding S.A. - Kierownik Kontraktu (1999 –2000),

Dyrektor Zarządu Zespołu Kontraktów w Zawii, Libia (2000 – 2002) 

1995 - 1999

Mostostal Zabrze ZMP “Kędzierzyn” Sp. z o.o. - Stażysta / Technolog – Projektant (1995 – 1996),

Kierownik Obiektu (1996 –1997), Kierownik Kontraktu (1998 – 1999)


Dodatkowe informacje:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE REALIZACJE PRZEMYSŁOWE S.A. 
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o. 
 • Członek Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE KONSTRUKCE PRZEMYSŁOWE S.A.
 • Członek/Przewodniczący Rady Nadzorczej  Mostostal–Azoty S.A. Kędzierzyn – Koźle w latach 2002-2007 (klub siatkarski)
   
Według złożonego oświadczenia Pan Jarosław Pietrzyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

 Krzysztof Jędrzejewski - Przewodniczący Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 12 grudnia 2012 r. , od 28 grudnia 2012 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:
 • wyższe, mgr inż. ogrodnictwa, SGGW – AR w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Przebieg pracy zawodowej:
16.01.2012 - 26.06.2012                Prezes Zarządu w "KOPEX" S.A. w Katowicach
05.2009 - 09.07.2011 Prezes Zarządu w spółce "EL-GÓR" S.A. w Chorzowie
02.2008 - 09.08.2011 Wiceprezes Zarządu w spółce "Grupa ZZM-KOPEX" Sp. z o.o. w Katowicach
01.04.2008 - 30.09.2009 Wiceprezes Zarządu w "KOPEX" S.A. w Katowicach
08.2004 - 03.2008 Członek Zarządu spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu
09.2002 - nadal Współwłaściciel i Członek Zarządu Floraland Distribution Sp. z o.o. w Nieporęcie
1991 - nadal Centrum Ogrodnicze "IGLAK" w Warszawie (własna działalność gospodarcza)

Dodatkowe informacje:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej  Hydrapres S.A.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej ATW BeautyLab S.A.
 • Członek Zarządu  Fundacja Głos Ewangelii 

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Jędrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Krzysztof Jędrzejewski zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, nie spełnia kryteriów niezależności określonych w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Michał Rogatko - Wiceprzewodniczący Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 12 grudnia 2012 r. , Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 14 maja 2014 r


Wykształcenie i kwalifikacje:
 • Wykształcenie wyższe  Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dzisiaj Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Kursy podyplomowe: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania), Management Development Programme organizowany przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia).
 • Studia doktoranckie (III stopnia) w Kolegium Zarządzania w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej


Przebieg pracy zawodowej:

od 2000  własna działalność gospodarcza doradcza (zarządzanie, marketing), szkoleniowa i handlowa,
1996-2000  Oriflame Poland Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Marketingu,
1995-1996  staż szkoleniowy w zakresie marketingu we Francji w firmie Leroy-Merlin,
1991-1995  Alima-Gerber S.A. - Kierownik Działu Importu i Eksportu, Dyrektor ds. Rozwoju Eksportu,
1988-1991  Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex S.A. - handlowiec, z-ca kierownika Działu Eksportu i
  importu.

Dodatkowe informacje:

 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  HYDRAPRES S.A. 
 • Członek Rady Nadzorczej Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S.A. 

Według złożonego oświadczenia Pan Michał Rogatko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Michał Rogatko zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 Marek Kaczyński - Członek Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 21 czerwca 2017 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa
 • Radca Prawny

Przebieg pracy zawodowej:

od 05.2017 – nadalIgnis Avem Capital S.A. z siedzibą w Gliwicach - Wiceprezes Zarządu
od 04.2017 – nadal Autokopex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – Wiceprezes Zarządu
od 12. 2016 – 03. 2017PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu
od 08. 2016 – 03. 2017KOPEX Finance&Restructuring sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu
od 12. 2014 - 03. 2017KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach - Zastępca Dyrektora Biura Restrukturyzacji i Optymalizacji Majątku, Dyrektor Biura Zarządu i Administracji, Dyrektor Biura Prawnego 
od 11. 2013 – nadalKancelaria Radcy Prawnego Marek Kaczyński – działalność gospodarcza
od 10. 2009-11. 2014Machcińska, Lampart i Partnerzy-Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. w Zabrzu - asystent radcy prawnego, radca prawny

Dodatkowe informacje:

 • Członek Rady Nadzorczej  Hydrapres S.A. 

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Kaczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Ponadto Pan Marek Kaczyński zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 Daniel Lewczuk - Członek Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 17 czerwca 2015 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Dyplom MBA, Hope International University, Kalifornia, USA
 • Licencjat z Zarządzania Biznesem, Kentucky Christian College, USA

Przebieg pracy zawodowej:
od 2014 do nadal Członek Zarządu IMD International Search Group odpowiedzialny za region EMEA.
od 2005 do nadal Prezes Zarządu/ Właściciel, Executive Network Sp. z o.o.
2004-2011 Prezes Zarządu/Właściciel, People Network Sp. z o.o.
1998-2004 Dyrektor Operacyjny/ Prokurent, Accord Group ECE


Dodatkowe informacje:

 • Członek Rady Nadzorczej  Yellow Hat Sp. z o.o. (2014- 2015) 

Według złożonego oświadczenia Pan Daniel Lewczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Daniel Lewczuk zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 Witold Grabysz - Członek Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 21 czerwca 2017 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Politechnika Śląska - Inżynier mechanik, doktor nauk technicznych

Przebieg pracy zawodowej:

od 2016 do nadalCzłonek Zarządu Thoth Pro Sp o.o. 
od 2015 do nadal Prezes Zarządu BLR 152 Sp. z o.o. 
od 2015 do nadal Wiceprezes Blirt S.A. 
2014-2015Prezes Zarządu spółki Rehatronics S.A. 
od 2013 własna działalność doradcza w zakresie zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów oraz rozwoju nowej działalności
2007-2012

Prezes Zarządu spółki MERAWEX Sp. z o.o

2004-2007

Członek Zarządu spółki MERAWEX Sp. z o.o.

2000-2004

konsultant McKinsey & CompanyWedług złożonego oświadczenia Pan Witold Grabysz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Ponadto Pan Witold Grabysz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).