Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Specjalistyczne uprawnienia

Grupa MOSTOSTAL ZABRZE spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące wykonawstwa świadczonych usług, co potwierdzają również posiadane specjalistyczne uprawnienia:

Nr uprawnieńZakres uprawnień
Certyfikat zgodności 
zakładowej
kontroli produkcji 
2451-CPR- EN1090-2014.0713.004
Certyfikat uprawniający Mostostal Zabrze do oznakowania CE konstrukcji stalowych budowlanych do klasy EXC4 wg EN 1090-2 zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 oraz wymaganiami normy EN 1090-1.
Decyzja
Nr UC-07-7-N/3-14
z dn. 17.02.2014
r.
Do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów technologicznych.
Decyzja
Nr UC-07-7-P/3-14
z dn. 17.02.2014 r.

Do modernizacji kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem.
Decyzja
Nr UC-07-7-W/3-14
z dn. 17.02.2014 r.

Do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych.
Decyzja
Nr UD-07-05-N/2-14
z dn. 05.03.2014 r. 
Do naprawy suwnic, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi wieżowych, wciągarek i podestów ruchomych.
Świadectwo Kwalifikacyjne 
Nr 90/255/X/2016
z dn. 14.06.2016 r.

Kwalifikujące MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do I grupy Zakładów Dużych zgodnie z normą PN-M-69009.
Świadectwo kwalifikacyjne Nr. Z11459128
ważne do 11.2019 r.

Uprawnienia jako specjalistyczna firma do wykonywania prac zgodnie z przepisami WHG.
Poświadczenie oceny
UDT - CERT Nr
CO/Sp/Eg/39/07/16
z dn. 16.09.2016 r.
Ośrodek Spawalnictwa Mostostal Zabrze S.A. jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Spawaczy UDT – CERT w zakresie PN-EN 287-1:2011, PN-EN ISO 9606-1:2014-02, PN-EN ISO 9606-2:2007, PN-EN ISO 9606-3:2001, PN-EN ISO 9606-4:2001, PN-EN 1418:2000, PN-EN ISO 14732:2014-01, PN-EN ISO 14555:2014-07.
Poświadczenie oceny
UDT - CERT Nr CO/Sp/Sz/39/07/16  
z dn. 16.09.2016 r.

Ośrodek Spawalnictwa MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jest ośrodkiem szkolącym spawaczy w zakresie PN-EN 287-1:2011, PN-EN ISO 9606-1:2014-02, PN-EN ISO 9606-2:2007, PN-EN ISO 9606-3:2001, PN-EN ISO 9606-4:2001, PN-EN 1418:2000, PN-EN ISO 14732:2014-01 i PN-EN ISO 14555:2014:07.
Certyfikat TUV
zgodnie z AD 2000 Merkblatt HP 0 i DN EN ISO 3824-2
ważne do 1 lipiec 2018


Weryfikacja wytwórcy i Zakładu Spawalniczego zgodnie z AD 2000 Merkblatt HP 0, DIN EN ISO 3834-2 i PED 97/23/EG Annex I, Para 3.1
Kwalifikacja zakładu produkcyjnego do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych
ważne do lipca 2018 
Spełnienie wymagań jakościowych i posiadanie odpowiedniego doświadczenia w produkcji jednostkowej zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/WE