Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Kontakty bezpośrednie

Sekretariat Zarządu

Dorota Studzińska


 tel.: +48 (32) 37 34 230
 fax.: +48 (32) 271 50 47
 e-mail: Dorota.Studzinska@mz.pl

Biuro Zarządu

Dyrektor Biura
Joanna Pilipczuk


tel.: +48 (32) 37 34 215
e-mail: Joanna.Pilipczuk@mz.pl


Specjaliści

Anna Hadzik-Rozmus


tel.: +48 (32) 37 34 339
e-mail: Anna.Hadzik-Rozmus@mz.pl

Izabela Flak


tel.: +48 (32) 37 34 430
e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Relacje Inwestorskie

Kontakt dla Inwestorów
Izabela Flak


tel.: +48 (32) 37 34 430
e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Zarządzanie Personelem
Dyrektor Biura

Iwona Wąsik


 tel.: +48 (32) 37 34 357
e-mail: Iwona.Wasik@mz.pl

Dział Szkoleń:

Specjalista
Aleksandra Brzoza


 tel.: +48 (32) 37 34 234
 e-mail: Aleksandra.Brzoza@mz.pl

Dział Zatrudnienia:

Kierownik Działu 
Grażyna Janda


 tel.: +48 (32) 37 34 356
 e-mail: Grazyna.Janda@mz.pl

Specjalista

Iwona Majewska


 tel.: +48 (32) 37 34 235  
 e-mail: Iwona.Majewska@mz.pl

Specjalista

Barbara Walczak


tel.: +48 (32) 37 34 294
e-mail: Barbara.Walczak@mz.pl

Specjalista

Tatiana Grabska


tel.: +48 (32) 37 34 387
 e-mail: Tatiana.Grabska@mz.pl

Dział Wynagrodzeń:

Kierownik Działu 
Anna Stasikowska


tel.: +48 (32) 37 34 358
e-mail: Anna.Stasikowska@mz.pl

Specjalista
Małgorzata Maj


tel.: +48 (32) 37 34 322
e-mail: Malgorzata.Maj@mz.pl

Sprawy emerytalno-rentowe:

Specjalista
Beata Klinowska


tel.: +48 (32) 37 34 344
e-mail: Beata.Klinowska@mz.pl

Zakupy
Kierownik Działu Zakupów Scentralizowanych
Krzysztof Szechlecki

 tel. +48 (32) 37 34 249
e-mail: Krzysztof.Szechlecki@mz.pl


Specjaliści

Edyta Segita


 tel. +48 (32) 37 34 460
e-mail: Edyta.Segita@mz.pl

Adam Koszacki


tel. +48 (32) 37 34 236
e-mail: Adam.Koszacki@mz.pl

Grzegorz Ptasiński


tel. +48 (32) 37 34 342
e-mail: Grzegorz.Ptasinski@mz.pl

Daniel Kruk


tel. +48 (32) 37 34 287
e-mail: Daniel.Kruk@mz.pl

Platforma zakupowa: http://zakupy.mz.pl/

Oferty

Dyrektor Biura Ofert i Przygotowania Produkcji
Jan Woźniewski


 tel. +48 (32) 37 34 417
 e-mail: Jan.Wozniewski@mz.pl

Oferty Generalnego Wykonawstwa:

Z-ca Dyrektora Biura - Kierownik Działu
Tomasz Fierla


 tel.: +48 (32) 37 34 251
 e-mail: Tomasz.Fierla@mz.pl

Głowni Specjaliści

Jolanta Andrukiewicz-Filipów


 tel.: +48 (32) 37 34 256
 e-mail: Jolanta.Filipow@mz.pl


Beata Pytlakowska-Tama


 tel.: +48 (32) 37 34 248
 e-mail: Beata.Tama@mz.pl


Michał Gajek


 tel.: +48 (32) 37 34 346
 e-mail: Michal.Gajek@mz.pl

Specjalista
Mirosław Snopkowski


 tel.: +48 (32) 37 34 246
 e-mail: Miroslaw.Snopkowski@mz.pl


Dział Montaży Przemysłowo-Energetycznych:

Kierownik Działu
Marcin Sporny


 tel.: +48 (32) 37 34 254
 e-mail: Marcin.Sporny@mz.pl


Oferty Montaży i Rurociągów:

Kierownik Sekcji
Krzysztof Wieczorowski


 tel.: +48 (32) 37 34 281
 e-mail: Krzysztof.Wieczorowski@mz.pl

Specjaliści:

Magdalena Andryszczak


 tel.: +48 (32) 37 34 317
 e-mail: Magdalena.Andryszczak@mz.pl

Piotr Wieczorowski


 tel.: +48 (32) 37 34 282
 e-mail: Piotr.Wieczorowski@mz.pl

Adam Lutogniewski


 tel.: +48 (32) 37 34 347
 e-mail: Adam.Lutogniewski@mz.pl

Oferty Konstrukcji Stalowych:

Kierownik Sekcji
Stanisław Jamiński


 tel.: +48 (32) 37 34 432
 e-mail: Stanislaw.Jaminski@mz.pl


Rozwój Strategiczny i Marketing

Dyrektor Biura -PROKURENT 
Piotr Sabiniok


 tel. +48 (32) 37 34 262
 e-mail: Piotr.Sabiniok@mz.pl


Z-ca Dyrektora Biura
Marzena Twardzik-Kapis


 tel.: +48 (32) 37 34 241
 e-mail: Marzena.Twardzik@mz.pl


Dział Marketingu

Kierownik Działu
Aleksandra Kruczkowska


 tel.: +48 (32) 37 34 244
 e-mail: Aleksandra.Kruczkowska@mz.pl


Specjalista
Aleksandra Witkowska


 tel.: +48 (32) 37 34 243
 e-mail: Aleksandra.Witkowska@mz.pl


Kierownicy projektów


Rynki wschodnie, Pribałtyka
Marek Łowiński


 tel. +48 (32) 37 34 345
 e-mail: Marek.Lowinski@mz.pl

Zagraniczne Przedstawicielstwa Handlowe

Dyrektor Rozwoju Rynków Zagranicznych - PROKURENT
Jarosław Słaby


 tel.: +48 (32) 37 34 414
 e-mail: Jaroslaw.Slaby@mz.pl

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Specjalista
Sonia Kupczak-Wawrzak


 tel.: +48 (32) 37 34 360
 e-mail: Sonia.Wawrzak@mz.pl

Projektowanie

Główny Inżynier
Piotr Samek


 tel. +48 (32) 37 34 418
e-mail: Piotr.Samek@mz.pl


Pracownia projektowo-technologiczna

Kierownik
Jan Szczerbicki


 tel.: +48 (32) 37 34 264
e-mail: Jan.Szczerbicki@mz.pl

Realizacja Kontraktów

Biuro Realizacji Kontraktów Krajowych

Dyrektor Biura 
Marcin Grzanka


 tel. +48 (32) 37 34 436
e-mail: Marcin.Grzanka@mz.pl

Biuro Eksportu

Dyrektor Biura - PROKURENT 
Tomasz Jamiński


 tel. +48 (32) 37 34 252
e-mail: Tomasz.Jaminski@mz.pl

Dział SerwisówKierownik Działu
Marcin Bereś


 tel.: +48 (32) 37 34 398
e-mail: Marcin.Beres@mz.pl
e-mail: servicegroup@mz.pl
Umowy

Kierownik Działu Umów
Maciej Lis


 tel. +48 (32) 37 34 329
e-mail: Maciej.Lis@mz.pl

Finanse

Dyrektor ds. Finansowych- PROKURENT 
Tomasz Janik


ikona telefon tel. +48 (32) 37 34 225
 e-mail: Tomasz.Janik@mz.pl

Kierownik Działu Finansowego/Kontakt z bankami
Magdalena Rak-Bielnik


 tel. +48 (32) 37 34 295
e-mail: Magdalena.Rak@mz.pl

Kierownik Działu Rozliczeń Kontraktów
Katarzyna Machura


 tel.: +48 (32) 37 34 278
e-mail: Katarzyna.Machura@mz.pl

Kierownik Działu Controllingu i Analiz Ekonomicznych
Marek Babicz

 tel.: +48 (32) 37 34 292
e-mail: Marek.Babicz@mz.pl

Zarządzanie Nieruchomościami


Piotr Podkocki


 tel. +48 512 154 032
e-mail: Piotr.Podkocki@mz.pl

Jakość, Środowisko, BHP

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Kierownik Działu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Tomasz Jaworski


 tel.: +48 (32) 37 34 233
e-mail: Tomasz.Jaworski@mz.pl


Specjalista
Jolanta Zawada

 tel.: +48 (32) 37 34 273
e-mail: Jolanta.Zawada@mz.pl

CSR

Pełnomocnik Zarządu ds. CSR 
Aleksandra Brzoza


 tel.: +48 (32) 37 34 234
e-mail: Aleksandra.Brzoza@mz.pl

 Dział BHP

Kierownik Działu BHP
Krzysztof Kruk


 tel.: +48 (32) 37 34 274
 e-mail: Krzysztof.Kruk@mz.pl